Nowoczesne Mazowsze
Mazowiecka Fundacja Społeczna

 

Nasza fundacja zorganizowała specjalny program zatytułowany „Warszawska Szopka”. Program miał za zadanie:

  • Rozwijanie zdolności twórczych młodzieży
  • Poznanie przez młodzież tradycji bożonarodzeniowych o charakterze regionalnym.
  • Rozwijanie umiejętności praktycznych związanych z działaniami plastycznymi.

Nasze cele cele zostały zrealizowane w całości poprzez:

  • Przeprowadzenie cyklu warsztatów artystycznych,
  • Przeprowadzenie cyklu warsztatów plastycznych
  • Przeprowadzenie cyklu warsztatów teatralno-muzycznych.
  • Wykonanie zabawek choinkowych różnymi technikami.
  • Wzięcie udziału w lekcji muzealnej „Ikonografia Bożego Narodzenia” proponowanej przez Muzeum Narodowe.
  • Odwiedzenie warszawskich szopek, zwłaszcza tych znajdujących się w obrębie Starego i Nowego Miasta.

Młodzież biorąca udział w programie przygotowała jasełka i przedstawiła je społeczności. Powstało wiele prac artystycznych, wykonanych różnymi technikami np. bombki, stroiki, witraże. Część młodzież zabrała do domów rodzinnych, część została u nas.