Nowoczesne Mazowsze
Mazowiecka Fundacja Społeczna

EDYCJA 3 PROJEKTU

 

Nasza Fundacja zakończyła właśnie trzecią edycje programu „Warszawa mój drugi dom”. W trakcie realizacji projektu (w okresie od 04.2014 do 12.2014), w różnych jego elementach uczestniczyła młodzież z warszawskich szkół i burs. W ramach projektu młodzież chodziła do kin, teatrów muzeów. Wydaliśmy też mini-przewodnik po Warszawie dla mieszkańców burs i internatów. 

Nasza Fundacja Prowadzi akcję „Warszawa mój drugi dom”, skierowaną do młodzieży z poza Warszawy. Zrealizowane już zostały dwie edycje tego projektu.

CELE PROJEKTU:

  • Dostarczenie młodzieży z poza Warszawy podejmującej naukę na jej terenie przydatnych informacji praktycznych oraz związanych z kultura i historią miasta.
  • Poszerzenie wiedzy o historii, tradycjach i zabytkach miasta st. Warszawy (również u młodzieży Warszawskiej)
  • Rozbudzenie uczuć patriotycznych, kształtowanie postaw obywatelskich i świadomości historycznej oraz europejskiej.
  • Poznanie przez uczestników projektu możliwości realizacji pasji i zainteresowań.
  • Zbudowanie i umocnienie postawy przywiązania do Małej Ojczyzny, dumy z historii Warszawy.
  • Rozwinięcie poczucia przynależności do Unii Europejskiej 2013
  • Kształtowanie u młodych warszawiaków potrzeby zaangażowania się w rozwój swojego miasta i otwartości na osoby przyjezdne, które tu chcą realizować swoje marzenia.

EDYCJA 2 PROJEKTU

 

Nasza Fundacja zakończyła właśnie drugą edycje programu „Warszawa mój drugi dom”. W trakcie realizacji projektu (w okresie od 15.04.2013 do 15.12.2013), w różnych jego elementach uczestniczyło łącznie 285 osób. W ramach projektu przeprowadziliśmy 6 wycieczek krajoznawczych po Warszawie, oraz 2 wyjścia do kina i 3 wyjścia do teatrów. Odbyły się również wycieczki do muzeów (Powstania Warszawskiego, Narodowego, Archeologicznego, Harcerstwa, Woli, Chopina). 

ZDJĘCIA Z REALIZACJI WKRÓTCE W GALERII