Nowoczesne Mazowsze
Mazowiecka Fundacja Społeczna

Projekt Przenikanie znaczeń miał na celu Rozbudzenie zainteresowań naukowych, w szczególności wiedzy o kulturze, pedagogiki kultury i sposobów ich praktycznego wykorzystania do interpretowania rzeczywistości. Poznanie wybranych wiadomości z zakresu Obserwację zjawiska przenikania i współwystępowania kultur w swoim środowisku zamieszkania. uwzględniające takie formy zajęć jak: warsztaty, wyjazdy naukowo – badawcze, praktyczne działania w tym zakresie. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjno–komunikacyjnych (zdjęcia, film, grafika komputerowa, programy statystyczne) do analizy jakościowej i ilościowej zjawisk społeczno-kulturalnych oraz do dokumentowania obserwacji i zjawisk. Obserwacje zjawiska przenikania się i współistnienia kultur i religii w miejscu gdzie zachodzi ono w sposób bardziej intensywny i jednocześnie ma wielosetletnia tradycję. Dla ich realizacji: Zorganizowaliśmy pośrednictwem MIDNIW warsztaty kulturoznawcze w Warszawie. Zainspirowaliśmy młodzież do działań badawczych w obszarze przenikania różnych kultur, religii i obyczajów ( pozytywnych i negatywnych przejawów ich współistnienia) oraz prowadzenia dokumentacji i przygotowanie opisu wraz z prezentacją multimedialną z tych działań . Zorganizowaliśmy (dla klas szkolnych które przygotują najciekawsze prezentacje) 2 warsztaty na Suwalszczyźnie w miejscu gdzie od lat przenikają się różne kultury i można zobaczyć wiele zjawisk z tym związanych (wyjazd o charakterze edukacyjnym i badawczym).