Nowoczesne Mazowsze
Mazowiecka Fundacja Społeczna

Nasza fundacja zrealizowała projekt  LABORATORIUM MATEMATYCZNEGO. W ramach projektu przygotowaliśmy i wyposażyliśmy pomieszczenie naukowe, które jest przestrzenią edukacji matematycznej. Laboratorium jest wyposażone w rozmaite pomoce do edukacji matematycznej. W ramach laboratorium zainteresowani wychowankowie mogli rozwiązywać problemy i zagadnienia matematyczne związane z edukacją szkolną lub też inne związane z ich zainteresowaniami albo zaproponowane przez animatora projektu. Jednocześnie w ramach projektu uczniowie z pomocą animatorów (studentów) prowadzili działania samopomocowe z zakresu matematyki. W laboratorium planujemy również działania o charakterze warsztatowym. Zorganizowaliśmy warsztaty o tematyce:

  • podstawy matematyki
  • zabawy z liczbami
  • edukacyjne gry matematyczne.

W ramach warsztatu podstaw matematyki przeprowadziliśmy realizacje wybranych zagadnień programowych z zakresu matematyki opierając się o ciekawe zadania i przykłady z praktyki życia codziennego, w szczególności czerpalismy przykłady z ekonomii domowej. Warsztat zabaw z liczbami był poświęcony rozwiązywaniu ciekawych zadań i łamigłówek zaczerpniętych z różnych zbiorów (np. Lilavati) oraz konkursów matematycznych i matur z matematyki. Warsztat edukacyjnych gier matematycznych poświęcony był w całości tworzeniu gier matematycznych nie tylko służących edukacji matematycznej ale również związanych z matematyczną teorią gier i matematyką dyskretną. Każdy z warsztatów obejmował około 24 godziny zegarowe.