Nowoczesne Mazowsze
Mazowiecka Fundacja Społeczna

Nasza Fundacja organizuje szereg różnego rodzaju programów społecznych, powiązanych z Mazowszem. Swoją działalnością realizujemy swoje cele statutowe. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i zaangażowania się!